Systemy transportu wewnętrznego

   

Opis

Firma projektuje i wykonuje transportery i systemy buforowania, rozdzielania i przekazywania opakowań, mające zastosowanie w branży przemysłu spożywczego.

Konstrukcja transporterów w zależności od transportowanego produktu, wykonana jest ze stali nierdzewnej i taśm, dopuszczonych do kontaktu z żywnością, oraz z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

Transportery można pogrupować wg rodzaju taśm transportowych:

- taśmy PVC

- taśmy płytkowe

- taśmy modułowe

- taśmy siatkowe

- tasmy łańcuchowe

 
 

ATM GROUP Sp. z o.o., Sp. k.  44-321 Marklowice, ul. Jankowicka 19, Polska  tel./fax: +48 (32) 423 97 96 e-mail: kontakt@atmg.eu  NIP 647-256-71-19