14.02-17.02.2017 Mikołajki

Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka TECHMILK 2017 Hotel Gołębiewski w Mikołajkach

W dniach 14-17 lutego br. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyło się XVIII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka -TECHMILK 2017”, które zorganizowane zostało przez Katedrę Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Partnerem Seminarium była Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa,
a współorganizatorami między innymi firmy: ABB, Alfa Laval, ALIMA-BIS, AMC, ARGO, ATM Group, Chr. Hansen Poland, Constantia ColorCap, Diversey Polska, Ferrari Systemi (Kolakowski), MLEKOMAT, NIWA, Tetra Pak, TEWES-BIS, TREPKO, Ulma Packaging Polska, UNITEX, i inne

Temat wykładu ATM przedstawiony na Seminarium:
„Urządzenia pakujące w kubki – liniowe czy rotacyjne?”

 

 

ATM GROUP Sp. z o.o., Sp. k.  44-321 Marklowice, ul. Jankowicka 19, Polska  tel./fax: +48 (32) 423 97 96 e-mail: kontakt@atmg.eu  NIP 647-256-71-19