17.02-19.02.2015

Seminarium XVI Techmilk 2015 Mikołajki 

program: "Postęp techniczny w przetwórstwie mleka"

Temat prezentacji przedstawionej przez naszą firmę: „Wyższa higiena i bezpieczeństwo pakowania produktów mleczarskich"

Zagadnienia poruszane podczas wykładu:

Część I
System sterylizacji kubków na maszynach rotacyjnych mieszanką H202 SEMI ASEPTIC
Część II
Wykrywanie ciał obcych w produktach mleczarskich Skanery X- RAY

mikolajki2015

ATM GROUP Sp. z o.o., Sp. k.  44-321 Marklowice, ul. Jankowicka 19, Polska  tel./fax: +48 (32) 423 97 96 e-mail: kontakt@atmg.eu  NIP 647-256-71-19