Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Ochrona prywatności użytkowników ma dla ATM GROUP Sp. z o.o., Sp. k. kluczowe znaczenie. Niniejsza polityka wyjaśnia cel, zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu www. Naszym celem jest zapewnienie ochrony prywatności i poufności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych i usług telekomunikacyjnych.
Niniejsza Polityka Prywatności określa ogólne standardy ochrony prywatności i poufności użytkowników serwisów www. Szczegółowe kwestie dotyczące Zasad Polityki Plików Cookies regulują odrębne dokumenty.

Administrator danych osobowych

ATM GROUP Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Marklowicach, ul. Jankowicka 19, dalej zwany ATMG, informuje, że jest Administratorem danych osobowych, przekazanych za pośrednictwem formularzy, adresów e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dostępnych poprzez serwis www, jaki i danych profilowych serwisu , którego ATMG jest właścicielem pod adresem: www.atmg.eu
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Dane osobowe zebrane i prezentowane na wymienionych serwisach www są traktowane przez ATMG ze szczególną starannością i w zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymogami wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
ATMG zapewnia wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Metody gromadzenia danych

ATMG w serwisie www, którego jest właścicielem rejestruje dane dotyczące nawiązanych sesji internetowych (w tym zapytania HTTP) oraz przechowuje informację o publicznym adresie IP użytkownika, użytej przeglądarce internetowej, dacie i czasie zapytania, wywołanym adresie URL oraz udzielonej odpowiedzi.
Poprzez wypełnienie i przesłanie danych za pośrednictwem dostępnych formularzy użytkownik serwisu www przekazuje do ATMG dane osobowe w zakresie wymaganym do realizacji celu określonego w formularzu. Okres przetwarzania w ten sposób pozyskanych danych jest zgodny z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych.
Personalizacja serwisów www jak również dane statystyczne pobierane są metodą plików cookie.

Pliki Cookie (ciasteczka)

ATMG na swoich stronach internetowych korzysta z technologii plików cookie (ciasteczek). Pliki te tworzone są przez przeglądarkę internetową i służą do wielu celów, w tym np. do personalizacji wyglądu serwisu www.

Zabezpieczenie danych

W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisu www, ATMG stosuje środki ochrony kryptograficznej do zabezpieczenia transmisji pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem, którego właścicielem jest ATMG. Technologie te mają zapewnić ochronę danych przed dostępem do nich osób trzecich.
W przypadku kontaktu z użyciem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. przesyłane dane nie są zabezpieczone przed przechwyceniem oraz wglądem w ich treść przez osoby trzecie, z uwagi na transmisję danych przez Internet w postaci niezabezpieczonej wiadomości e-mail. Należy o tym pamiętać przed przekazywanie tym kanałem danych poufnych, w tym danych osobowych.

Cel i zakres użycia danych

Dane osobowe przekazane do ATMG za pośrednictwem formularzy lub adresu e-mail, o których mowa powyżej, przetwarzane są w celu komunikacji z użytkownikiem. Jeśli cel i zakres użycia przekazywanych danych jest szerszy niż opisany powyżej, użytkownik serwisu proszony będzie o wyrażenie odrębnej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
Dane statystyczne uzyskane na podstawie informacji przekazanych do ATMG służą ulepszeniu i personalizacji serwisu.
ATMG nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych. Przekazanie danych następuje wyłącznie w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na żądanie uprawnionych do tego organów państwa i służb, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Kontakt

W celu zadania pytań lub przekazania uwag odnośnie niniejszej Polityki uprzejmie prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może w przyszłości ulegać zmianom. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności zostanie stosownie oznaczona. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyszczególnione w serwisie.
Polityka Prywatności na charakter informacyjny. Podstawą do podejmowania przez ATMG działań i określania ich zakresu są udzielone przez użytkowników zgody i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez użytkownika zgodami, rozstrzygające znaczenie ma treść zgód.

 

piktogramy-glowne-eng

ATM GROUP L.P.  44-321 Marklowice, 19 Jankowicka str., Poland  tel./fax: +48 (32) 423 97 96 e-mail: kontakt@atmg.eu Tax ID PL6472567119